THESIS4U

รับทำวิทยานิพนธ์ด่วน ครบวงจร

THESIS4U เป็นผู้ให้บริการงานเขียนทุกรูปแบบเฉพาะภาษาไทย อาทิ รับทำวิทยานิพนธ์
งานวิจัย รายงานวิจัย งานเขียนวารสาร บทความตีพิมพ์ งานเขียนเชิงวิชาการ งานเขียนบทความนิตยสาร งานเขียนเนื้อหาเว็บไซส์ และการวิเคราะห์ผลจาก survey โดย computing programme – SPSS บริการของเรา ครอบคลุมไปถึงการรับแก้วิทยานิพนธ์ รับแก้งานวิจัย รับแก้ thesis รับปรับปรุง dissertation และรับปรับปรุง coursework & assignment เฉพาะภาษาอังกฤษโดยทีมงานที่มีความรู้จริงในการรับทำ thesis และ dissertation

ลูกค้าคาดหวังอะไร

Thesis4u มี advisors และโค๊ชของการรับทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย รายงาน dissertation และ thesis ภาษาอังกฤษและภาษาไทย คอยให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับลูกค้าทุกท่าน

เรามีวิธีการทำงานที่เป็นขั้นตอนชัดเจน มีการให้คำปรึกษาก่อนเริ่มงาน รับข้อมูลจากลูกค้ามาวางแผนงานโดยละเอียดก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

Thesis4u ไม่ใช่แค่เขียนงานให้ครบตามจำนวนคำที่กำหนด ทีมงานของเรารักงานเขียน และตั้งใจทำทุกงานอย่างสุดฝีมือ งานเขียน หรืองานรับแก้ไขวิทยานิพนธ์ของเราจะมีการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ ตีโจทย์ให้แตกก่อนคิดโครงงาน มีการวางโครงงานเป็นสัดส่วนชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อผู้อ่านในการทำความเข้าใจ ไม่ใช่มีข้อมูลอะไรก็เอามาเขียนต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งจะทำให้งานไม่มีความต่อเนื่อง หลงประเด็น เขียนงานในรูปแบบคิดวิเคราะห์ (criticized and argumentative styles) ไม่ใช่แค่บรรยายเนื้อหา (Descriptive style) ซึ่งจะทำให้งานมีคุณค่ามากกว่า และมีการ QC คุณภาพงานโดยทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัย เป็น coach ให้นักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์มาแล้วมากมาย และมี native English editors ที่มีความชำนาญในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเชิง academic ซึ่งมีหน้าที่ตรวจ journals ก่อนการลงตีพิมพ์กับ publishers ที่มีชื่อเสียงต่างๆ อาธิ journal of consumer behavior – journal of marketing – journal of business research หรือไม่ว่าจะเป็น journal of information technology

เรามีมาตรฐานการคิดราคาที่แน่นอน ไม่คิดราคาเกินหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการงานมากขนาดไหน

จากประสบการณ์ 20 ปีเต็มในการทำงาน เราไม่เคยทิ้งงานสักครั้ง สิ่งนี้คือคติหลักในการทำงานของเรา

ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกเปิดเผยหรือนำไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลอื่น หลังจากส่งงานทั้งหมดให้ลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกลบภายใน 2 เดือน

งานของลูกค้าจะไม่ถูกนำกลับใช้ใหม่ หรือขายต่อไม่ว่าในกรณีใดๆ

รับทำ thesis รับทำวิทยานิพนธ์มาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศ รู้วิธีการแก้ไขและปรับปรุงงานให้ออกมาดี ถูกต้องตามสูตรของสถาบันชั้นนำทั้งต่างประเทศและในประเทศ “ผลงานคุณภาพ รวดเร็วทันใจ ไม่ทิ้งงาน” กรุณาสอบถามทีมงาน หรือ ขอดูผลงานทีผ่านมา เพื่อความมั่นใจก่อนตัดสินใจ

บริการของเรา

รับทำ THESIS

บริการรับทำ thesis ให้คำปรึกษาคำแนะนำเพื่อให้ได้งานเขียนที่ดี

ด้วยทีมงานคุณภาพ ที่พร้อมเริ่มงานได้ทันที และประสบการณ์อันยาวนาน พร้อมทั้งยังมีความใส่ใจและความแม่นยำในการทำงานผู้ใช้บริการสามารถสามารถวางใจได้เลยว่างานที่ว่าจ้าง จะสามารถเสร็จทันเวลาและรวดเร็วเพราะความเป็นส่วนตัวของคุณคือหัวใจสำคัญของเรา ข้อมูลผู้ว่าจ้างจึงถือเป็นความสำคัญลำดับสูงสุดของเรางานด่วน งานเร่ง ต้องการ Messenger ทางทีมงานสามารถส่งให้ภายในวันเดียวกันมั่นใจกับผลงานคุณภาพที่ผ่าน ๆ มา อัตราความสำเร็จของงาน 100% กับผลงานคุณภาพ อัตราจ้างของเราเน้นความเป็นธรรม หากแต่งานนั้นเป็นงานเร่งด่วนที่ใช้ทรัพยากรทีมงานจำนวนมากค่าจ้างจะอยู่ในเรตสูงกว่าปกติ เพราะฉะนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรว่าจ้างทีมงานแต่เนิ่น ๆ ครับ

 • รับประกันคุณภาพทีมงาน Thesis4u คุยงานรู้เรื่อง สัมผัสได้ถึงความเป็นมืออาชีพ ส่งงานตรงเวลา!
 • ไม่เรียกเก็บมัดจำค่าจ้างทำ thesis หรือค่าจ้างทำวิทยานิพนธ์จำนวนมากจนเกินไป
 • ติดต่อได้ง่าย สามารถคุยงานและตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความจริงใจ ยินดีให้คำปรึกษาได้ ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่โยนภาระงาน
 • มีหลักฐานการรับเงินค่าจ้างทำวิจัยหรือค่าจ้างทำวิทยานิพนธ์
 • สร้างงานวิจัยที่มีความสำคัญ และมีประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
 • มีขอบเขตที่เหมาะสมแก่ความสามารถ และทรัพยากร
 • ไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยอื่น ด้านประเด็นปัญหา สถานที่ ประชากร และวิธีการศึกษา

รับทำ dissertation

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและนำการทำ dissertation อย่างมืออาชีพ

ทุกส่วนของงานจะได้รับการอ้างอิงอย่างเหมาะสมไม่มีการนำเสนองานโดยขาดการอ้างอิงหรือไม่มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนแนวความคิดที่ได้นำเสนอ จัดทำ Presentation อย่างมืออาชีพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยที่ลูกค้าสามารถกำหนดจำนวน Slides และรูปแบบที่ต้องการได้ทางเรารับประกันว่างานทุกชิ้นจะมีคุณภาพเท่าเทียมกันทีมงานของเราเป็นทีมงานคุณภาพและเป็นผู้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจ, การเขียน, การวางแผน, และการประเมินโครงสร้างงาน Academic Writing ทุกประเภท รับทำ dissertation, รับแก้ dissertation, รับทำ dissertation uk, lawdissertation

 • ให้บริการปรึกษา Dissertation ตั้งแต่เริ่มคิดหัวข้อ เพื่อให้ได้หัวข้อที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการและถนัดมากที่สุด ลูกค้าสามารถนำเสนอหัวข้อที่คาดหวังไว้ให้กับทีมงานได้เช่นเดียวกัน
 • วางโครงสร้าง Literature Review รวบรวมเอกสารผลงาน วิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนและกระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่งการนำเสนอ Literature ที่มีคุณภาพ
 • วางแผน Primary Research และ Secondary Research เพื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้, ปัญหาที่อาจจะพบ, รวมถึงหาทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน
 • วางแผนโครงสร้างวิธีการดำเนินการวิจัย หรือ Methodology เพื่อหาข้อสรุปว่า วิจัยแบบ Qualitative หรือ Quantitative, หรือ Mixed Methods นั้นเหมาะสมกับงานวิจัยของลูกค้ามากที่สุด
 • บริการช่วยเหลือในการเก็บแบบสอบถามแบบ Online-Questionnaire รวมถึงแสดงผล SPSS เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์งานอย่างสูงสุด
 • จัดโครงสร้าง วาง Format หน้ากระดาษตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้งานชิ้นดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้ทันที
 • บริการรับปรึกษาการทำ และ งานวิจัยภาษาอังกฤษอื่นๆ
 • ปรึกษาหัวข้อ Dissertation หรือพิจารณาหัวข้อ Dissertation ที่ทางลูกค้าได้นำเสนอ
 • วางแผนโครงสร้างงาน พิจารณาจากจำนวนคำหรือจำนวนหน้าของงานที่ได้ถูกกำหนดไว้โดยลูกค้า
 • วางแผน Objectives ของ Dissertation ให้มีความชัดเจน และครอบคลุม
 • วิเคราะห์, วางแผน, และวางโครงสร้าง Literature Review ที่มีคุณภาพ, กระชับ, และเข้าใจง่าย
 • วางแผน, วางโครงสร้าง Methodology ของงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
 • วางแผน Research Timetable ที่ครอบคลุมระยะเวลาการทำงาน
 • แหล่งที่มาของงานทุกชิ้นต้องน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปต่อยอดได้จริง

แต่ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด เพราะการเลือกจ้างทำ dissertatioin หรือ จ้างทำวิทยานิพนธ์ ควรพิจารณาจากคนที่รับทำวิจัย เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ดังนั้นการพิจารณาเลือกใช้บริการรับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ จึงควรกระทำอย่างรอบคอบ ใจเย็น คำนึงถึงการติดต่อประสานงานกับผู้รับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างสะดวกเป็นสำคัญ

การรับประกัน

รับทำวิทยานิพนธ์

 • เนื้อหาตรงตามคำสั่ง ไม่เขียนเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือวัตถุประสงค์
 • เนื้อหาแบบเชิงคิดวิเคราะห์ โต้แย้ง (criticized and argumentative contents)
 • เนื้อหาอธิบายการ apply theories ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
 • เนื้อหามีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ มีการวางโครงงานแบบเป็นเหตุเป็นผล
 • เนื้อหาไม่มี copy เขียนใหม่ทุกครั้ง ให้ plagiarism scan report กับลูกค้าทุกครั้ง
  Grammar, spelling และภาษา ถูกต้องตามหลัก academic

Client Confidentiality

โปรดทราบว่าเราจะไม่นำข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า (ชื่อ, ระดับการศึกษา, Content งาน, สถานศึกษา, email, เบอร์โทรศัพท์, LINE ID, และ รายละเอียดต่างๆ ของงาน) ไปเผยแพร่ หรือส่งผ่านต่อบุคคลที่สามใดๆ ในทุกกรณี
มั่นใจกว่า เพราะเราช่วยคุณสร้างสรรค์งานทำวิจัย งานวิจัย ที่มีคุณภาพ โดยบริการ รับทำวิจัย จากเราไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาไว้ในที่เดียวกัน (Jumble) โดยปราศจาก Logic และการคิดวิเคราะห์ใดๆ แต่เป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจาก Academic Sources ที่น่าเชื่อถือ ทางเราจะทำการตรวจเช็คผลงานด้วยโปรแกรมต่างๆ ก่อนทำการส่งมอบให้ลูกค้าก่อนทุกครั้ง เว็บไซต์เหล่านี้ช่วยลดปัญหา Plagiarism หรือ การขโมยผลงาน ลอกเลียนผลงานการเขียนของนักเขียนท่านอื่น ด้วยการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานการเขียนทางวิชาการและงานเขียนอื่นๆ ทำให้ลูกค้ามั่นใจด้วย Originality-Check Report* ที่แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ Originality ของเนื้อหา (Research Content) งาน (Research ที่คุณให้เราช่วยทำทุกชิ้น จะมี Similarity Index น้อยกว่า 5%) ทำให้งานเป็น Authentic Work ที่มีเนื้อหาชัดเจน มีคุณภาพ และไม่เป็นการคัดลอกผลงานของนักเขียนท่านอื่น ทั้งนี้ เราคือ “ผู้ให้บริการปรึกษา – รับทำวิจัย รายแรก และ รายเดียว” ที่มี Originality-Check Report สำหรับลูกค้า

คำถามที่เราพบบ่อย

THESIS4U ทำงานสาขาอะไรได้บ้าง

 • ทุกสาขาที่เกี่ยวกับ Business, Management & Marketing เช่น MBA, International business management, HRM (human resource management), Fashion management, Entrepreneurship, Supply chain & Logistic and Tourism & Hotel, Innovation management และ Risk management
 • สาขาอื่นเช่น Account, Finance, IT & Medical management รับเป็นบางหัวข้อ ต้องขอดูรายละเอียดงานก่อน

Outline จะได้ภายในกี่วัน

 • ปกติก่อนเริ่มงานเขียน เราจะทำ outline ส่งให้ลูกค้าดูก่อนว่าจะเขียนอะไรบ้างในบท/งานนั้นๆ
 • โดยปกติ Outline จะได้ภายใน 3 วัน (ไม่รวมวันโอนมัดจำ) หลังจากที่มีการชำระเงิน 50% แรกของ order นั้นๆแล้ว (ถ้าช่วงนั้นเรางานเยอะและต้องใช้เวลามากกว่า 3 วัน เราจะแจ้งให้ทราบก่อนชำระเงินมัดจำ)

ต้องส่งรายละเอียดงาน/ข้อมูลอะไรให้ THESIS4U บ้าง

 • สำหรับรายงาน และรายงานเชิงวิจัย  essay, assignment & coursework
 • ไฟล์คำสั่ง หรือ assignment or coursework outline
 • คำสั่งอื่นๆเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • รายชื่อหนังสือ งานวิจัย หรือเอกสารอ้างอิง ที่อยากให้ใช้ (ถ้ามี) ถึงแม้ Thesis4u ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะหาอ้างอิงที่อยากให้ใช้ในงานได้ทั้งหมด แต่เราจะพยายามให้ดีที่สุด ถ้าเป็นไปได้ช่วยส่งไฟล์เอกสารมาให้เรา เพื่อให้เราสามารถใช้อ้างอิงที่ลูกค้าต้องการได้ครบถ้วน
 • จำนวนอ้างอิงที่อยากให้ใช้ในงาน (ถ้ามี) – ถ้าอ้างอิงเยอะราคาอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องใช้เวลามากขึ้นในการหาข้อมูล อ่าน วิเคราะห์และเรียบเรียง – ปรกติเราจะใช้อ้างอิงมากกว่าทั่วไปใช้อยู่แล้ว คือประมาณ 20-40% มากกว่าจำนวนหน้าที่ order เช่น งาน 10 หน้าหรือ – 3000 คำ เราจะใช้อ้างอิง 12-14 เล่ม/ฉบับ
 • วันที่กำหนดส่ง
 • สำหรับงานวิจัย งานเขียนเชิงวิจัยต่างๆ Dissertation & Thesis
 • Proposal (ถ้ามี) หรือ หัวข้อหรือเรื่องที่ลูกค้าสนใจ ช่วยเขียนอธิบายมาคร่าวๆไห้เราสัก 1 ย่อหน้าจะดีมากเลยครับ เพราะจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องที่คุณอยากทำได้ดีขึ้น และสามารถคิดหัวข้อที่ตรงตามความต้องการของคุณได้มากที่สุด
 • จำนวนคำ/หน้าของงานทั้งเล่มที่อยากได้ (ถ้ามี) – ถ้าไม่มีบอกเราก็พอว่าเป็นงานเขียนของเมืองไทยหรือต่างประเทศ เราจะคำนวนจำนวนคำ/หน้าที่เหมาะสมให้ จากประวัติงานที่เรามีอยู่ แต่สุดท้ายเราจะให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจ เพราะจำนวนหน้า/คำ มีผลต่อการคิดราคาด้วยครับ
 • จำนวนอ้างอิงที่อยากให้ใช้ในงาน (ถ้ามี) – ถ้าอ้างอิงเยอะราคาอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องใช้เวลามากขึ้น – ปรกติเราจะใช้อ้างอิงเยอะอยู่แล้ว คือประมาณ 20-40% มากกว่าจำนวนหน้าที่ order เช่น งาน 10 หน้า เราจะใช้อ้างอิง 12-14 เล่ม
 • จำนวนบทตาม guideline/handbook เช่น มีกี่บท และแต่ละบทมีหัวข้ออะไรบ้าง เช่น บทที่ 1: introduction – บทที่ 2: Literature review – บทที่ 3: Research Method – บทที่ 4: Data findings and Discussions – บทที่ 5: Conclusions & Recommendations
 • วันกำหนดส่งของแต่ละบท หรือ ทั้งเล่ม
 • สำหรับการวิเคราะห์ผลแบบสอบถามโดย SPSS หรือ STAT
 • ส่งข้อมูลให้เรา โดยที่ทำได้ 3 แบบ คือ
 • 1) ลูกค้ากรอกข้อมูลเอง (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกรอกข้อมูล) – ส่ง questionnaire ให้เรา หลังจากทีมงานดูรายละเอียดแล้ว จะส่งแบบฟอร์ม Excel สำหรับการกรอกข้อมูลให้ลูกค้า (หลังจากลูกค้าโอนมัดจำ 50% แรกแล้ว) หรือ
  2) ให้เรากรอกแบบสอบถามให้ – ส่งแบบสอบถามที่เป็นกระดาษให้เรา แบบนี้ค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าแบบแรก เพราะจะมีค่ากรอกแบบสอบถาม  ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนคำถาม ช่วยส่งแบบสอบถามให้เราดู แล้วเราจะคำนวนราคาให้ครับ หรือ
  3) สำหรับลูกค้าที่เก็บแบบสอบถาม online สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามที่เป็น Excel มา ให้เราได้เลย
 • แจ้งเราว่าจะใช้เครื่องมืออะไรวิเคราะห์ผล (ถ้ารู้) หรือ ส่งงานบทที่ 1-3 ให้เรา แล้วเราจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมให้
 • วันกำหนดส่ง
 • ส่งงานที่จะต้องแก้ให้เราทางเมล พร้อมรายละเอียดที่อยากให้แก้ หรือ  comments (ถ้ามี)
 • แจ้งวันส่งงาน
 • สำหรับทำ presentation slide by PowerPoint
 • ส่งงานหรือข้อมูลที่จะให้ทำ Presentation ให้เรา
 • แจ้งจำนวน slide ที่อยากได้ (ถ้ารู้) หรือแจ้งเวลาในการ present เช่น 15 นาที หรือ 20 นาที เราจะคำนวณจำนวน slide ที่ควรจะใช้ให้ โดยปรกติ 1 slide ควรจะใช้เวลา 1-1.30 นาที ในการพูด
 • แจ้ง deadline

การทำงานเป็นอย่างไร

  • ลูกค้าส่งเมลรายละเอียดให้เราทางเมล
  • เราบอกราคา การรับประกัน และระยะเวลาทำงานทางอีเมล
  • ลูกค้าชำระเงิน 50% แรกของ order นั้นๆ พร้อมแจ้งเราทางเมล
  • เรา outline งานให้ลูกค้าดูว่าจะเขียนอะไรบ้าง หรือเริ่มเขียนงานเลยในกรณีลูกค้ามี outline หรือ instruction ที่ต้องการส่งให้เรา
  • ลูกค้าคอนเฟิร์ม outline ที่ทางThesis4u ส่งให้ทางเมล หรือถ้ามีอะไรจะให้แก้ไขก็แจ้งทีมงานของเราทางเมลได้ครับ
  • เราเริ่มหาข้อมูล วิเคราะห์ เรียบเรียง และเขียนงาน (ตามระยะเวลาที่แจ้งไปในเมล) หลังจาก outline มีการ confirm แล้ว
  • เราส่งงานที่เสร็จแล้ว ครึ่งแรก หรือประมาณ 50% ของทั้งหมดให้ลูกค้า พร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบทางเมล/โทร เพื่อให้ลูกค้าตรวจว่างานที่ทำเสร็จแล้วตรงตามที่ตกลงกันหรือไม่ ถ้าลูกค้าตรงตามที่ตกลงหรือตาม outline ที่ให้ไว้ ลูกค้าค่อยชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ พร้อมแจ้งทีมงาน Thesis4u ทางเมล เพื่อที่เราจะจะได้ส่งงานตัว final version ให้ พร้อม plagiarism scan report by Turn It In เพื่อเป็นการยืนยันว่างานของเราทำใหม่จริง

   *ทีมงาน Thesis4u ตั้งใจทำทุกงานให้ออกมาให้ดีที่สุดตามความสามารถและประสบการณ์ 20 ปีที่เราสะสมมา ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามความรู้ของทีมงาน และขอดูผลงานของเราได้ก่อนตัดสิน ทางทีมงานอยากแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสไตล์การเขียนของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกัน ซึ่งถ้าลูกค้ามีแนวทางการเขียนที่ต้องการ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบก่อนเริ่มงาน หรือก่อนชำระมัดจำ 50% แรก ปรกติแล้วเราสามารถจัดทำให้ได้ทุกสไตล์ของงานเขียน แต่ถ้าสไตล์ไหนที่เราทำไม่ได้จริงๆ เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และจะไม่รับงานนั้นๆให้เสียชื่อเสียงของเรา เพียงเพื่ออยากได้เงิน

ส่งเมล์แล้วจะตอบกลับนานไหม

 • ปกติเราจะตอบกลับไม่เกิน 1 ขั่วโมง

ระยะเวลาการทำงานแต่ละบท หรือ แต่ละ order

 • ทีมงาน Thesis4u จะใช้เวลาระหว่าง 5-14 วัน ในการเขียนงานแต่ละบท หรือแต่ละ order (อาจจะ 2-3 บทต่อ order) หลังจากมีการคอนเฟิร์ม instruction หรือ outline ลูกค้าบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมบางครั้งการเขียนงาน 1 บท ใช้เวลาเท่ากับเขียน 3 บท เหตุผลที่ 1 คือ บางครั้งความยากง่ายของแต่ละ บท/order อาจจะต่างกัน และเหตุผลที่ 2 คือ เราต้องจัดคิวการทำงาน บางครั้งลูกค้า order 1 บท แต่เรายังมีคิวงานอื่นอยู่จึงยังไม่สามารถทำให้ได้ทันที เราเลยกำหนด lead-time ของแต่ละ order ให้อยู่ระหว่าง 5-14 วัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถคาดคะเนได้ และเพื่อเป็นมาตรฐานการทำงานของเรา อย่างไรก็ตามทีมงานสัญญาว่าจะทำงานให้เร็วที่สุดทุกงาน และให้งานออกมาได้คุณภาพมาตรฐานของเรา

การชำระเงิน

 • 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จำนวน 50% ของ order นั้นๆ ก่อนเริ่มงาน และครั้งที่ 2 จำนวน 50% ที่เหลือวันส่งงาน หลังจากได้รับงานตัวอย่างครึ่งแรกแล้ว

งานเสร็จจะแก้งานให้ไหม

เราแก้ไขงานให้แน่นอนครับ มีการแก้งานแบบคิดค่าใช้จ่ายและแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายดังนี้

แก้ไขแบบฟรี

 • ในกรณีงานไม่ตรงตาม outline หรือ instruction ที่ลูกค้าให้มาก่อนเริ่มงาน (ก่อนชำระมัดจำ 50% แรก) ทางทีมงานยินดีแก้ให้พรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือยินดีคืนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
 • ในกรณีงานตรงตาม outline หรือ instruction ที่ลูกค้าให้มาก่อนเริ่มงาน (ก่อนชำระมัดจำ 50% แรก) แต่ลูกค้าต้องการให้แก้ไขหรือเพิ่มเติม แต่ไม่เกิน 10% ของจำนวนคำ/หน้าของ order นั้นๆ ทางทีมงานยินดีแก้ให้ฟรี เช่นกัน

แก้ไขแบบคิดค่าใช้จ่าย

 • ในกรณีงานตรงตาม outline หรือ instruction ที่ลูกค้าให้มาก่อนเริ่มงาน (ก่อนชำระมัดจำ 50% แรก) แต่ลูกค้าต้องการให้แก้ไขหรือเพิ่มเติม และ เกิน 10% ของจำนวนคำ/หน้าของ order นั้นๆ อาจจะมีค่าใช้จ่ายตามขอบเขตของการแก้ไข/เพิ่มเติมที่เกินจาก 10%

*ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางทีมงาน THESIS4U ทราบในกรณีมีการแก้ไขงานภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทีมงานส่งเมลไฟล์ final version ของ order นั้นๆ ให้ลูกค้าแล้ว ทาง Thesis4u ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับแก้ไขงานที่เราส่งให้ลูกค้านานกว่าหรือเกิน 7 วัน หรือพิจารณาเป็นเคสๆไป
** ระยะเวลาการแก้ไขงานจะต้องเป็นไปตามคิวงาน ทาง Thesis4u ไม่สามารถลัดคิวให้ได้ เนื่องจากลูกค้าท่านอื่นอาจจะไม่พอใจ แต่เราสัญญาว่าจะทำให้ได้เร็วและดีที่สุด ปรกติจะใช้เวลาประมาณ 5-10 วัน

Turn It In กับ Plagiarism scan report คืออะไร

 • คือ software ที่มหาวิทยาลัยและสถาบัน academic ชั้นนำที่ได้มาตรฐานใช้กันทั้งไทยและต่างประเทศ สำหรับตรวจว่า essay, assignment, thesis or dissertation มีการ copy เนื้อหามาจากที่ไหนบ้าง โดย software นี้จะระบุที่หรือชื่องานวิจัยของเนื้อหาต้นฉบับที่มีการคัดลอกมาได้อย่างแม่นยำ และยังบอกได้ว่า
 • Plagiarism scan report คือ รายงานผลการตรวจ copy

Thesis 1 เล่มมี copy ได้กี่ %

 • ไม่ควรเกิน 15-20% สำหรับงาน thesis/dissertation ทั้งเล่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละที่

เช็คค่าบริการปรึกษา – รับทำวิจัย งานวิจัยทุกประเภท
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ

Email: thesis4u2000@gmail.com
Mobile:  0800744186

Mobile:  0630927899

 

© 2000 THESIS4U2000.COM